Deze website

Piet Ringersma SR.

Pieter Hendrik Ringersma (senior) is overleden op 4 mei 2002 op 82 jarige leeftijd.

De gegevens van deze stamboom van personen met de familienaam “Ringersma” zijn verzameld door Pieter Hendrik Ringersma senior, geboren op 16 februari 1920 te Wouterswoude in de gemeente Dantumadeel in de provincie Friesland in
Nederland

Na zijn studietijd aan de Hogere Technische School in Dordrecht, Weg en Waterbouw, is hij in 1945 gaan werken als Waterbouwkundig ingenieur voor Rijkswaterstaat. Voor dit ministerie heeft hij 40 jaar gewerkt.

Waarom is deze stamboom samengesteld

In de herfst van 1995 gaf zijn oudste zoon Henk een vel papier met daarop alle adressen van “Ringersma’s” afgedrukt die in het Nederlandse telefoonboek stonden vermeld. Het waren er ongeveer dertig, waarvan vier van zijn eigen gezin. Hij kreeg de suggestie om de stamboom van de familie met de naam “Ringersma” uit te zoeken. Gezien het beperkte aantal adressen in het telefoonboek zou dit geen onbegonnen werk moeten zijn. 

Daarop stuurde Piet een brief naar al deze Ringersma’s om hen om informatie te vragen over hun gezinnen en familieleden. De reacties die hij ontving stimuleerde hem om de gegevens te gaan ordenen. Piet had al een computer, en na installatie van aanvullende en speciale stamboom-programmatuur kon hij de gegevens gaan verwerken.

Verwerking van gegevens

De verwerkte gegevens zijn grotendeels verstrekt door familieleden, zelfs uit Amerika en Australie. Ook heeft hij van anderen, buiten onze families, zeer waardevolle inlichtingen ontvangen. Hartelijk dank voor de verstrekte hulp, teveel om iedereen persoonlijk te bedanken. Ook zijn gegevens verwerkt uit archieven van meerdere gemeenten in Friesland (onze Provincie), provinciale- en rijks-archieven. De verzameling is nog lang niet compleet maar een eerste overzicht vindt u op deze website.

Aangezien vele van onze familieleden in het buitenland wonen is er ook een Engelse versie van deze stamboom gemaakt.

Het wordt zeer op prijsgesteld als men aanvullingen verstrekt en verbeteringen voorstelt. Op de Contact pagina kun u vinden hoe.