Disclaimer

Hoewel de informatie die op deze site wordt aangeboden met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan H. Ringersma geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.
Ook kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de eventuele gevolgen als gevolg van het gebruik of naar aanleiding van informatie op deze site.